názor

Július | 08.08.2017

Jedným zo závažných problémov KSB ako teórie, ja ju pokladám však skor za ideológiu je v tom, že chce určovať, čo je správne ohľadom poznania Boha - teda náboženstva, z toho potom odvodiť vytvorenie- vychovanie správneho človeka pod "diktatúrou svedomia" a ďalším problémom je to, že cesta, ktorá k tomu vedie je iracionálna.

Na svete existujú miliardy kresťanov, moslimov a iných ľudí iného náboženského vyznania.
Je dosť utopistické si myslieť, že ich KSB presvedčí na ich poňatie Boha, teda HNR, ich ezoterizmus a egregory.

Ďalší problematický aspekt je diktatúra svedomia. Tu je jeden z názorov o čo vlastne ide :

"Kobistický termín “diktatura svědomí”. Připomíná mi to diktaturu proletariátu. Jenže vic sofistikovanou. Podle mně je to další trojský kůň. Jde o to, nejdřív lidi přesvědčit, že by měla existovat nějaká diktatura svědomí, a následně, když to přijmou, jim naordinovat, jaké by to svědomí měli mít. Diktatura jako slovo samo o sobě je negativní. Nepřipouštějící, a postihující jiný pohled, a názor. Takhle se převede bič ze systému, do vědomí jednotlivce. Podobně podle mně funguje i fenomén posledních let vegetariánství. Kdysi se o něčem takovém nic nevědělo, a každý si jedl co mu chutnalo. Maso, nebo kořínky. Dnes pod vlivem medializace, se s tím čim dál víc lidí stotožňuje, a mladá generace to začíná brát už od dětství skoro jako normu. Stejně jako homosexualitu, a černochy v Lidlu. Diktatura svědomí bude fungovat stejně. A vykladačů jaké že to svědomí má být, začíná být taky dost."
(prevzaté od autora Zed)


Takže v princípe neznámi autori KSB VP-CCCP nás budú učiť, aké máme mať predstavy o Bohu, náboženské predstavy, akú máme mať morálku a správanie, aby sme mali tú správnu "diktatúru svedomia" a mohli byť človekom.
Pretože presne to, čo chce, aby si autori KSB mysleli, sa v mysliach ľudí bez indoktrinácie KSB nenachádza a nebude nachádzať.

To proste nie je nič iné ako soft ideológia, ktorá sa tvári ako teória.
Diktatúra svedomia nutne potrebuje aj "vytvorenie nového človeka".

Tá začala masonmi počas veľkej francúzskej revolúcie, samozrejme s tým, že kresťanský Boh neexistuje, pokračovala marxizmom - trockizmom s tým, že Boh neexistuje, úpravy v prospech socializmu začal Stalin s tým, že Boh neexistuje,

až nakoniec súčasné elity pochopili, že dav má potrebu Boha, tak im ju teraz dožičili v KSB ako HNR a egregory, ale pozor, doležité je to, že Ježiš nie je Boh a autori KSB sa prikláňajú ku koránskemu chápaniu Boha a Ježiša iba ako proroka a vymysleli si aj "koránický" islám, ktorý nikde v praxi neexistuje a bez pokusu tvrdia, že islam, ktorý je tvrdou ideológiou, ktorá zotročuje človeka a neskutočne ženy sa má prekonvertovať na tento neexistujúci koránsky islam, ktorý ani nie je kodifikovaný.

Myšlienky, že ľudia sú dobrí a budú dobre žiť aj bez Boha - myslené kresťanstvom, lebo majú v sebe vlastné svedomie mal aj Voltaire a takto to skončilo :

"Poslednú etapu Voltairovho života už viac nesprevádzal optimizmus a žoviálnosť, ktoré boli typické pre dni v château de Cirey; pesimizmus badať v jeho tvorbe, správaní i v myšlienkových pochodoch. Voltaire stále dúfal v humanistickú obrodu spoločnosti, no v praxi videl, že jeho ideály čelia úplne inej realite – nikto podľa nich nežije a ani on sám sa nimi dokonale nedokázal riadiť. Problém nebol v mnohých princípoch, ktoré bránil, ako napríklad sekularizmus, oddelenie cirkevných a štátnych záležitostí, či sloboda prejavu a náboženského vyznania. Voltaire veril v dobrého Boha, ktorý stvoril dobrého človeka a potom svet ponechal bez intervencií pod pôsobením prírodných zákonov, kedy mal sám človek spoznať a zrealizovať dobro a pozitívne schopnosti, ktoré mu boli dané „zhora“. Ako sa ukázalo, viera v prirodzenú dobrotu človeka a jeho schopnosť „pomôcť si sám“ sa ukázala ako fatálny nedostatok Voltairovej filozofie. Nielenže sa ju nikdy nepodarilo uviesť do praxe, ale jej mnohé aspekty boli zneužité pri brutalite Veľkej francúzskej revolúcie, ktorá bola všetko možné, len nie mierumilovnou reformáciou ľudstva na základe obrody rozumu. Voltaire bol stelesnením génia, ktorý bol ochotný za idey, ktoré vnímal ako dobré a správne, bojovať až do posledného dychu, no ktorý sa napriek tomu tragicky mýlil. V podobe, v akej si predstavoval osvietenskú reformu ľudstva (t. j. postupná a nenásilná reforma založená na obrode myslenia spoločnosti), bola reforma nezrealizovateľná – čoho bol Voltaire koniec koncov svedkom ešte za svojho života. Zrejme je dobré, že sa nedožil toho, keď myšlienky jeho a ostatných osvietencov skupina zapálených revolucionárov uviedla do praxe. Ak vezmeme do úvahy Voltairove vlastné predstavy o očakávanej následnej spoločenskej zmene, môžeme s určitosťou povedať, že dni Francúzskej revolúcie by boli jeho najdepresívnejšími."

Nechcem teraz riešiť sposob, ako chce KSB realizovať tú zmenu. Chcem poukázať na to, že práve tým, že KSB podsúva, čo je správne v oblasti chápania toho, čo je Boh a čo je správne náboženstvo, čo je morálne, alebo aké názory sú najbližšie k Bohu, podĺa KSB tie v koráne... si samo sposobí svoju deštrukciu, ako každá ideológia, ktorá chce vytvoriť nového človeka, tvrdí, že nie je náboženstvo, ale chce vychovať svojho nového človeka aj v otázke svetonázoru a viery. A to potom ĺudí rozdelí, pretože nebudú ochotní sa v prospech HNR a egregorov vzdať svojho náboženstva, prípadne svetonázoru, pochopia, že diktatúra svedomia ich má naučiť, čo je správne si myslieť, aby prijali svoje otroctvo dobrovoľne, pričom ľudia majú tendenciu slobodne sa rozhodovať, aké hodnoty, vrátane náboženských, budú vyznávať vo svojej hlave.
Kým tam v hlave nemajú, samozrejme, chip.

Viacmenej prináša KSB ideály masonov a slobodomurárov, len kozmeticky očistené a upravené do soft podoby, aby boli prijatelnejšie pre ľudí so súčasným poznaním.
Marxizmus nevyšiel, tak ho má nahradiť, KSB, povodné ciele masonov zostali. Likvidácia kresťanstva, hlavne RKC odvekého nepriateľa masonov, zavedenie nového náboženstva, na troskách infiltrovanej RKC, HNR a egregory a radšej islam ako kresťanstvo a ľudia správne vychovaní pod "diktatúrou svedomia", najlepšie, až tú diktatúru, čo si majú myslieť prijmú dobrovoľne...

Přidat nový příspěvek