Re: Re: Re: Re: Re: ...koment...

Tony Clifton | 03.08.2017

Bez pomoci Moskvy a jejích satelitů by Izrael nebyl mohl přežít, David Ben Gurion. Zajímavé je, co se stalo v předvečer Stalinovy smrti, Moskva totiž v ten den přerušila diplomatické styky s Tel Avivem a druhý den již Stalin umírá.

V takzvaném předválečném období Sovětský svaz anektuje Besarábii a Bukovinu, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, napadl Finsko a později i Polsko, o jehož dělení nerozhodoval Hitler, ale Stalin v Kremlu. Polsko mělo z pohledu celkového počtu obyvatel nejvíce obětí 2. světové války, ve které ztratilo 17 % svého předválečného obyvatelstva, což činilo přes šest milionů lidí. Celkově ve 2. světové válce zemřelo více než 72 miliónů lidí a z toho 47 miliónů civilistů, po válce zůstalo 35 miliónů invalidů a 20 miliónů sirotků. To byla cena za něčí touhu po moci a světovou revoluci… Stalin v předválečném Sovětském svazu i za pomoci Německa, vybudoval nejmohutnější válečný průmysl na světě a připravoval svou armádu i stát ke zničení západní civilizace. Už v červnu 1939, předvídal Trockij, že Hitler udeří na Západ a Stalin že toho využije. Tím se stal pro Stalina už zcela nepohodlným a v únoru 1940 na něj byl spáchán první atentát.

Hospodářská a vojenská spolupráce SSSR a Německa probíhala již od roku 1922, na základě smlouvy z Rapallu. Zajímavá byla třeba reakce Stalina na varování Litvinova, který psal Stalinovi ohledně uzavřené hospodářské smlouvy z dubna 1935 a poskytnutého úvěru z června 1935 ve výši 500 miliónů marek, že tím Sovětský svaz podporuje nacistické Německo a na to mu Stalin odpověděl: "dojednat úvěr".

Přidat nový příspěvek