Re: Ďakujem

Cico Ciciak | 01.08.2017

KSB a DVTR je subjektívne kolektívne dielo a preto aj ich definícia Boha-Tvorcu, Vis Maior, HNVR (= hierarchicky najvyššie všeobjímajúce riadenie), ... je pochopiteľne len subjektívna, ale myslím si, že do veľkej miery zodpovedá objektívnej skutočnosti a praxi.

Tu je definícia VP-ZSSR:

<< Bůh - nad-realita, Všemohoucí, jediný pro všechny živé na Zemi Tvůrce a Všedržitel jím vytvořeného (tvárného) Vesmíru. Nejvyšší všeobjímající úroveň řízení, která se ve vědomí většiny lidí odráží jako řetěz nahodilostí. "Náhoda - pseudonym Boha, když se nechce podepisovat vlastním jménem." (Anatole France). >>

Mimochodom, asi každý človek na Zemi min. aspoň tuší, že je tu ešte niečo mocnejšie nad ním a celým Vesmírom, čoho (nepriamym) dôkazom je práve prítomnosť samotného (neskutočne komplikovane prepracovaného) Vesmíru a všetkého čo sa v ňom nachádza a existuje, vrátane človeka.

Přidat nový příspěvek