Re: Re: Re: Re: Hodně dobré, byť někde složité k pochopení.

Lexa | 20.06.2017

Ještě k fotkám na Aeronetu: V jaké době byly pořízeny, kým a za jakým účelem? V popisce si lze vymyslet naprosto cokoli. Dokázat to je už obtížnější.
Co vidíme? Vidíme pouze zubožené Tibeťany. Vidíme zmrzačené lidi a tábor nomádů na kraji Lhasy.
Jakých zvěrstev se dopouštěli okupující Číňané?
Mučení, ponižování, mrzačení a vraždění lidí, násilná sterilizace žen, znásilňování, pracovní lágry, ve kterých zahynuly statisíce nevinných lidí, hladomory.
S největší pravděpodobností se jedná o fotografie z poinvazní doby, které jsou nyní účelově prezentované jako fotografie z doby lámů. Zločiny Číňanů jsou přisouzeny Lámům. Taková jde propaganda i v Číně a nově i na Západě.
Všichni, kdo tuto propagandu podporují, se spolupodílejí na genocidních zločinech, nad kterými celý svět zavřel oči.

Přidat nový příspěvek