Re: Re: Re: Re: Ahoj Luxi

placidus d' catpel | 09.06.2017

Hoxovi, Luxovi, Ciciakovi....
tedy pánové, děkuji Vám za obveselení Vašimi humornými komentáři k mé osobě. Přes pobavení, které jste mi způsobili, jsou ale Vaše komentáře neveselé, plné agresivní hysterie a strachu, zasloužíte si tedy ode mne ještě jeden komentář, nyní tedy zcela upřímný. Jsem zvědavý Hoxi, zdali najdete odvahu můj komentář k Vám třem nesmazat či zdali komentář opět zbaběle smažete?, ať tak či tak, je to jedno, postačí, když si komentář přečtete Vy tři jmenovaní, protože Vám je určen především. Čili hysterie ve Vašich komentářích ke mně pramení z Vašeho zjištění, že pravděpodobně nevíte vůbec nic o tom, jak funguje svět reálný i ten skrytý, ve smyslu sociologickém, esoterickém, politickém a jakémkoliv jiném. Vaše samolibost Vám nedovolí přiznat si, že ničemu nerozumíte, tím spíše, že se vztahujete jen a pouze k materiálům VP SSSR. Žijete v bludu, že materiály VP SSSR Vám poskytnou odpověď na všechny Vaše otázky a v tomto bludu se navzájem podporujete. Vy si pěstujete svou nevědomost. V okamžiku, kdy Vám hrozí, že nějaké informace Vaší hýčkanou nevědomost naruší, reagujete agresivně a hystericky a zesměšňujete sami sebe. Je to škoda, protože zásluhy máte a sice takové, že zveřejňujete materiály VP SSSR....to je Vaše zásluha a za to Vám budiž opravdu poděkováno. Však Vaše osobní invence v diskuzích a v dalším Vašem osobním sebevzdělávání je tragická, protože jste obětí vlastní pýchy a vlastní arogance. Stali jste se chytrými hlupáky, žijete v přesvědčení, že víte a znáte, přičemž nevíte a neznáte, když své poznání opíráte pouze o materiály VP SSSR. Nic proti tomu, tyto materiály jsou výborným informačním zdrojem, však nemůžou zůstávat zdrojem jediným, ale jen jedním z mnoha zdrojů, protože potom sice vidíte les, ale nevidíte stromy. S chytrými hlupáky vašeho druhu jsem řadu let nucen komunikovat v rámci své profese. Všichni vykazujete stejné znaky: pýchu, samolibost a kognitivní slepotu, jako např. Cico Ciciak. Jeli způsob vyjadřování tohoto nicka a nakonec i Hoxe signifikantní pro studenta materiálů VP SSSR, pak se jedná o velmi smutný výsledek studia. Hoxi, a kdepak jste objevil v mém příspěvku útok na Vás?, ať pátrám jak pátrám, žádný útok na Vás jsem ve svém komentáři neobjevil. Neslyšíte náhodou už trávu růst?...pouze řečnická otázka, nečekám a ani nechci odpověď.

Abych to tedy nenatahoval: zůstávejte si ve své nevědomosti, když to sami chcete, hýčkejte si svou hloupost a modlete se k materiálům VP SSSR, je to Vaše volba, Vaše právo. Jednoho dne překvapeně zjistíte, že zatímco Vy jste pouze dogmaticky přešlapovali na místě, jiní se stali moudrými. Chybí Vám pokora před tím, co nás přesahuje.

Závěrem: samozřejmě již nebudu přispívat do diskuzí na Vašem webu, nesluší se, abych Vás tři neustále konfrontoval s Vaší vlastní nevědomostí a vyvolával u Vás hysterické stavy agrese. Je mi jasné, že vaše sebevědomí je nestabilní a slabé já ho nehodlám svými komentáři oslabovat ještě více, kam byste to potom přišli že? Přeji Vám mnoho zdaru v publikační činnosti materiálů VP SSSR a opatrujte se.

Přidat nový příspěvek