Re: Re: Důkladně zvážit

Oracle 911 | 29.05.2017

Súhlasím, že to "smrdí" a môže ísť o sériu umelo vyvolaných katastrof ale na druhú stranu ak ide naozaj cyklickú záležitosť vyvolanú nejakou dávnou katastrofou (podľa všetkého Atlantída nebola prvá civilizácia, ktorá to pohnojila) tak:
-tvorca môže upraviťpriebeh katastrofy tak, aby následný ďalší vývoj civilizácie nebol narušený resp. po katastrofe nastali ideálne podmienky pre jej ďalší rozvoj;
-v závislosti od morálky všetkých zasiahnuté územia môžu byť v predstihu evakuované.

Přidat nový příspěvek