.

Cico Ciciak | 14.05.2017

Áno, dnes sme objektívne svedkami tzv. všeobecnej krízy kapitalizmu ako celku, resp. buržoázneho liberalizmu, čo pochopiteľne "voľno-trhári" rázne (aj na svoju škodu, nakoľko žijú na tej istej planéte) odmietajú.

Výstižný článok (súhlasím s ním do bodky, asi vždy som to takto vnútorne cítil), ktorý vlastne aj nepriamo odkazuje na tzv. konceptuálnu moc/gramotnosť ("starešinov") - v skratke: identifikácia objektívnych faktorov a procesov v spoločnosti, a ich následné zohľadňovanie a riadenie pri dosahovaní hlavných cieľov spoločnosti (samozrejme z nášho pohľadu, nie úzkej skupinky proti-Ľudských otrokárov, parazitov a vykorisťovateľov - s existenciou konceptuálnej moci musí byť oboznámená čo najväčšia masa ľudí, lebo iba vtedy bude existovať šanca, že sa z tejto skupiny dokážu regrutovať tí najschopnejší a naj-morálnejší/mravnejší jedinci, ktorí budú môcť realizovať konceptuálnu moc "starešinov" v praxi).
Mali by si ho prečítať všetci tí "voľno-trhári", hoci si myslím, že ich (neo)liberálny (pravicový) sveto-názor je tak silný, a dogmatickosť tak vysoká, že nie sú schopní porozumieť ani takýmto jasným a objektívnym faktom, a síce že:

kapitalizmus je dlhodobo neudržateľný spoločenský systém organizácie a riadenia ľudstva (preto bol globálny prediktor nútený cca začiatkom 20 str. do liberálneho kapitalizmu západu vniesť určité sociálne/socialistické prvky, aby sa mu kapitalistický systém riadenia ľudského stáda na západe nezosypal jak domček z kariet); udržateľný by bol jedine morálnej/mravnej spoločnosti (ľudí žijúcich podľa svojho svedomia),
lenže kapitalizmus je predsa založený na maximalizácii zisku, ale morálka (svedomie) a maximalizácia zisku proste nejdú k sebe.

Teda, nejaký morálny/mravný alebo rozumný kapitalizmus je oxymoron a nonsens jak vyšitý.

Přidat nový příspěvek