Re: reakcia na popolvára

Hox | 05.05.2017

Jen telegraficky.

ad 1. Míra chápání populace určuje mantinely toho, co může politik dělat, nikoliv naopak;

ad 2. neodpovídá realitě, při správné výchově a vzdělávání má drtivá většina lidí potenciál chápat podstatně více, než dnes, a poznatky KSB není sebemenší problém pochopit, což bylo prakticky ověřeno experimentem, kdy byl přednášen kurz DVTR v 5. třídě ZŠ s průměrným prospěchem, kdy došlo k tomu, že k osmé třídě to byla třída premiantů a "géniů" - takovou sílu tato informace má.

ad 3 - je třeba překonat ateismus, nerozděluje KSB, ale dnešní věrouky (idealistický ateismus)

ad 4 - systém se podřizuje konceptuální moci, nikoliv naopak

ad 5 - pokud bude dostatečná konceptuální gramotnost v populaci, systém nebude mít na výběr

Přidat nový příspěvek