pre Petri

jardob | 02.05.2017

"Pravý Bůh nikoho netvoří, nevyrábí ani neklonuje. To dělá jen Demiurg."

No dobre, a potom ako a z čej vôle získavajú Božie iskry telá v hmotnom svete? Vzdávajú sa pamäte dobrovoľne, alebo im ju niekto vezme v následných inkarnáciách? Lebo ak si Božia iskra vytvorí telo sama, prečo nemožno povedať že telá tvorí Boh?

Naozaj by som úprimne chcel pochopiť podstatu a logiku tvojho videnia sveta. Normálne, dialekticky... Nemám záujem napádať. Chcem sa len uistiť, či uvažujem správne.

Ak je Tvorca držiteľ všetkej múdrosti, tak akýkoľvek duch môže tvoriť len na základe toho poznania, ktoré mu bolo dané, alebo ktoré načerpal z prostredia, ktoré tej múdrosti obsahuje v dostatočnom množstve... Ak všetko hmotné stvoril demiurg, to mu Tvorca dal tak obrovské množstvo poznatkov?
A keď purušovia začínali sebaspoznávanie cez materiálny svet od nuly (od vírusov, napríklad), tak čerpali múdrosť len z demiurgovej tvorby?
Navyše, má demiurg-egregor telo? Ak áno, materiálne? Má v sebe Božiu iskru? Kto ho stvoril, ak Boh nikoho netvorí?

Naozaj by som to chcel pochopiť, ak chceš, môžme pokračovať pod týmto článkom, alebo cez mail, ako ti je lepšie... Len popri práci nestíham tak pružne reagovať.

Přidat nový příspěvek