reakcia na popolvára

Július | 02.05.2017

"A prečo si myslíš, že väčšina spoločnosti nedosiahne konceptuálnu gramotnosť? Pred štyrmi rokmi skoro nikto z nás, či už diskutujúcich alebo len čitateľov nemal ani šajnu o tom, že vôbec existuje niečo také ako koncepcia. Dnes minimálne vieme aspoň o jej existencii. Či si myslíš, že človek nie je schopný vývoja, poznania a usmerňovania svojho života?"

popolvár, to by si zaslúžili celú sériu článkov a nie jeden príspevok na objasnenie.

Pokúsim sa stručne, pričom iste vynechám mnoho ďalších faktorov...

1. Konceptuálna gramotnosť v podaní KSB neumožní vidieť do skutočných úmyslov tých, ktorým dajú moc napríklad pri voľbách, ako politické strany.
A nepomože ani ich názorová a skutková činnosť do tých čias. Problém je v tom, že takto nastrčené osoby možu hrať divadlo, aby saturovali politický trh, možu byť rovnako spáči, v terminológií tajných služieb možno vieš, čo tým myslím.
Sposob manipulácie je aj v dnešnej dobe príliš sofistikovaný, aby mohla spoločnosť, ktorá zďaleka nemá k dispozícii inside informácie poznať, či ich prípadný zástupca dokáže obhajovať ich záujmy.

2. Gaussova krivka IQ vysvetľuje nemožnosť vačšiny v spoločnosti správne chápať zložitejšie poznatky. Samotné KSB/DVTR je písané zložitejšie na pochopenie. Koľko % ľudí si dá v živote čas prečítať tlsté knihy ? A dajú im tie knihy skutočné konceptuálne poznanie, keď v samotných KSB sú tézy, o ktorých sa dá hodne pochybovať, niektoré bez problémov vyvrátiť ?
A má vobec bežný človek, ktorý musí chodiť do roboty, starať sa o rodinu sa venovať týmto knihám, keď si chce po námahe konečne odpočinúť ? Nakoniec koĺko % populácie si za socializmu prečítalo vobec Kapitál od Marxa ?
Ľudia vačšinou venujú pozornosť len tomu, čo musia kvoli prežitu a zvyšok tomu, čo ich baví. Baví vačšinu populácie politika a koncepčné riadenie ? Ja sám tak, do 25 rokov som sa politikou a ani svetový zákulisím moci nezaoberal.

3. Kvoli ideologickej stránke KSB, náboženské tézy, príklad Ježiš je len človek, nie je to Boh automaticky rozdeľujú. Už len RKC katolíci nebudú uznávať tieto názory a tým pádom aj odmietnu mnoho ďalšieho.
Nemusí vyhovovať ani ezoterická stránka KSB, HNR a egregory, ktorý sa snažia alternatívne vysvetľovať materiálne to, čo sa nedá vedecky v súčasnosti dokázať.
Takže množstvo ľudí KSB z tohto dovodu neuzná.

4.Proti konceptuálnej gramotnosti stojí samotný systém, ktorý likviduje svojimi zákonmi možnosť zmeny k lepšiemu. Teda nie je odmeňovaný ten, kto chce skutočné dobro spoločnosti, ale ten, ktorý spoupracuje so systémom a mocou, teda napomáha genocíde národov a tvorbe NWO v propech menšiny, elít. To sposobuje nasmerovanie hodnot ľudí k oportunistickému chápaniu správania sa v živote v zmysel výhod pre seba a svoju rodinu, na úkor spoločnosti. Tento prvok je nesmierne silný na Západe a aj už v našej spoločnosti.
Ten, kto chce dobro pre spoločnosť, je ostrakizovaný, prenasledovaný a neskor aj likvidovaný, podĺa stupńa závažnosti pre riadenie spoločnosti.

5.Filtračný systém riadenia globalistov znemožňuje, aby sa konceptuálni jedinci, ktorí budú chcieť uplatniť zmeny presadili v spoločnosti metódou infiltrácie a evolúcie. Nedostanú sa len tak k skutočnej moci, aby mohli previesť zmeny. To platí hlavne pre spopolčnosti a štáty ovládnuté Západom.

6.Reakcia systému : príchod náplav s nízkym IQ vrámci islamizácie nášho prietoru zamedzí nielen konceptuálnej gramotnosti, ale vymení obyvateľstvo.

Našlo by sa mnoho ďalších dovodov, ale nemá význam to rozmazávať.

Přidat nový příspěvek