Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Základní omyl

jardob | 30.04.2017

pe-tri
nikto predsa netvrdí, že pojem nespravodlivosti má byť vykorenený. Nie je problém zachovať dejinnú predstavu o druhoch nespravodlivosti, a navyše, sily negativity sa budú aj tak snažiť túto stabilitu/rovnováhu zlomiť. Relatívne spravodlivá spoločnosť (aby sme neslovíčkarili) môže byť formou rovnováhy, presne ako dobre fungujúca rodina, firma so sociálne cítiacim manažmentom, kde sa zamestnanci cítia dobre... Také rodiny aj firmy existujú... My sa teda bavíme o spoločenstve väčšieho rozsahu... Jednou z úloh spoločnosti bude nezabudnúť na minulosť, lebo ju znova dobehne.

Přidat nový příspěvek