Re: Re: názor

jardob | 30.04.2017

V podstate súhlas,
tou vetou som sa ale snažil dosiahnuť zamyslenie nad tým, akým cieľom sily, ktoré vnímame pozitívne alebo negatívne, slúžia. Totiž každý skutok, ktorý pôsobí pozitívne alebo negatívne, má svoj cieľ, a ten je dobré poznať. Potom človek lepšie pochopí, aj kam vedie príslušná moja reakcia naň, a tak bude lepšie možné pochopiť skutočnú podstatu a význam mravnosti.
Človek môže konať naozaj zodpovedne, len keď vie predvídať, kam vedie ten-ktorý skutok, a čím ďalekozrakejšie a presnejšie sú predikcie, tým možno vravieť o väčšej zodpovednosti. Človek ktorý vidí dopad svojej "mravnosti" v praxi len v horizonte par týždňov, spravodlivú spoločnosť nikdy nevybuduje.

Přidat nový příspěvek