Re: názor

Cico Ciciak | 30.04.2017

Zas len typická zmeska diabolská logika, psycho-trockizmu (= posadnutosti) a biblickej nechápavosti + nechutné podsúvanie z tvojej strany.
Ty nemáš ani najmenšiu snahu prehodnocovať svoje aktuálne defektné stereotypy uvažovania, názory, a tak sa postupne približovať k Istine (= objektívnej pravde), čo si tu už neraz v praxi dokázal, a permanentne dokazuješ.
Pričom prax je hlavným kritériom objektívnej pravdy, lebo tá sa môže ukázať iba pri praktickej činnosťi (teória je k ničomu, pokiaľ nefunguje, t.j dokým sa nepotvrdí aj v praxi) človeka, len treba mať oči a myseľ otvorenú, aby ju ten mohol postrehnúť, a uvidieť.

Ako vieš, že žido-kresťanské desatoro pochádza (priamo) od Boha?
Môžeš to aj nejako objektívne dokázať pomocou pádnych a nespochybniteľných dôkazov?
Samozrejme, že nemôžeš.
Pretože sa jedná len o subjektívne (často krát iba zámerne vytvorené k nekalým účelom) pravidlá vymyslené človekom a nie Bohom.

Jedinými autentickými/pravými Zákonmi/"prikázaniami" Boha sú iba tie, na ktorých funguje celá Príroda a Vesmír, čo je objektívny fakt.
To je skutočná "Kniha kníh" pochádzajúca priamo od Boha. Toto nemáš ani najmenšiu šancu vyvrátiť, a nepomôže ti k tomu ani diabolská logika.
"Sväté" písma sú len subjektívne výklady niektorých ľudí, ktoré sa rôznou mierou môžu aj nemusia blížiť k Istine (= objektívnej pravde).
A prax je hlavným kritériom objektívnej pravdy.
Pretože pokiaľ dnešná biblická (pseudo-kresťanská) civilizácia západu ťahá celý svet do priepasti (a ani v minulosti to nebolo o nič lepšie), tak to znamená, že jej koncepcia globalizácie je objektívne neadekvátna vo vzťahu k životu človeka, a ani nekorešponduje so Zámerom Tvorcu, ktorý spočíva v pozitívnom rozvoji ľudstva ako celku (min. v jeho udržaní sa v biosfére Zeme).


V živote človeka to nefunguje tak jednoducho, jak si naivne predstavujú rôzni sektári typu katolíckych (pseudo)kresťanov, (pseudo)moslimov a pod., že ľudí stačí len od mlada donútiť sa nabifľovať zopár poučiek (pätoro, desatoro, dvacatoro, ...) akože/údajne pochádzajúcich od Boha, a problém bude raz-dva vyriešený, že potom už tí zombíci (ovečky) bez vlastného rozumu budú žiť tak, jak prikazujú tie dané poučky a prikázania.
To je samozrejme kardinálny omyl.
Pokiaľ človek príjme tie poučky iba formálne ako farizej, ale v skutočnosti sa s nimi vôbec nestotožní aj vnútorne, to znamená, že keď sa tie dogmatické prikázania budú rozchádzať s jeho morálnymi/mravnými normami/kritériami (so reálnou, t.j. nepredstieranou osobnou mierou morálky/mravnosti - nateraz presnú špecifikáciu týchto pojmov nechajme bokom), ktoré sú podmienené hlavne konkrétnou kultúrou, do ktorej sa jedinec narodí, a v ktorej ďalej žije, a samozrejme aj jeho osobnou snahou, čo sa týka osobného rastu človeka, tak podľa týchto prikázaní beztak žiť nebude, a bude ich porušovať pri každej príležitosti (max. sa pôjde vyspovedať do kostola, namiesto toho, aby sa nad sebou kriticky zamyslel, a pokúsil korigovať svoje činy, názory a morálku), viď dnešní pokryteckí (pseudo)kresťania liberálneho a sekulárneho západu, ktorí nekonajú dobré skutky v živote (ako odporúča Korán), ale iba veria vo falošné učenie Ježiša Krista RKC.

Skús sa radšej objektívne zamyslieť nad tým, v čom urobila biblická civilizácia západu, jej (pseudo)kresťanskí (do)obyvatelia (sveta) a ich pastieri chybu (keď si sa už tak minule "hĺbavo" zamýšľal nad údajnými chybami Stalina ako taký typický premúdrelý generál po boji), lebo vyhovárať sa neustále len na spiknutie žido-murárov, to je hodne úbohé, a rozhodne nezodpovedá objektívnej skutočnosti/pravde.

Přidat nový příspěvek