Re: názor

jardob | 30.04.2017

"Sú mravné hodnoty dané Bohom a mravné hodnoty dané spoločnosťou."

Július, lenže tvoj výklad má úplne rovnaký problém. Sú mravné hodnoty dané Bohom, lenže v podaní katolíckeho náboženstva sú to pravidlá z Biblie, napísanej tak isto spoločnosťou, povedzme ľudí.. Alebo Bibliu nepísal azda človek? Jeho ruka?
Všetko ostatné visí len na slepej viere týmto spisovateľom. A neboli to len ateisti, ktorým sa nevydarila ich snaha o vybudovanie lepšej spoločnosti, rôzne náboženstvá, katolicizmus nevýnímajúc, narobili počas tisícročí veľa tyranie. Problémom, ale nebolo nedodržiavanie desatora, ale ateistická povaha všetkých týchto náboženstiev - zdeformovaný obraz pravého Boha. Ten, kto je systematicky klamaný, má problém sa zorientovať v sebe i okolo seba.
No neúspech človeka neoprávňuje k tomu, aby sa v svojom úsilí hľadania Pravdy vzdal.

Přidat nový příspěvek