Re: Základní omyl

jardob | 30.04.2017

Pe-tri,
vďaka za príspevok, konečne jasná a konkrétna reč.
Toto, čo píšeš konkrétne v tomto príspevku (nie v celom vlákne), v postate neodporuje ani KSB ani tomu čo píšem ja.
Ak by to tak aj bolo ako píšeš, Jahve nie je žiadny protipól pravého Boha, sám si ho nazval egregorom, čiže ide o matrično-egregoriálny produkt, časť tvárneho Vesmíru... Boží výtvor. To že je jeho algoritmika taká aká je, má určite svoj konkrétny cieľ, ako každý výtvor v tomto vesmíre, a v konečnom dôsledku (či si to sám praje alebo nie), pomáha hýbať proces tým smerom, ako predurčil Tvorca.
Živý, alebo mrtvy proces - klíčenie a rast rastliny zo semienka, alebo kolobeh vody (odparovanie, zrážanie, presakovanie), to všetko sa deje, pričom na úrovni mikrosveta prebieha riadená rovnováha elementárnych častíc s opačnými nábojmi. Prebieha v molekulách chaos? Je klíčenie a rast rastliny zloženej z duálnych mikročastíc zoskupených do zmysluplných makrocelkov - chaosom?
Nie dualita je len pomocná hybná sila, a ďalej je tu sila, ktorá tento pohyb zmysluplne riadi, dáva mu smer, alebo ho podrží v kľude. Máš pocit, že by sa vôli a zámerom Najvyššieho, mohlo niečo seriózne priečiť? Lepšie povedané, niečo, čo by sa mu mohlo silou a schopnosťami vyrovnať a zmariť jeho snahu? Ja tomu neverím.
Pozitívne aj negatívne sily len pomáhajú naplniť Zámer, ktorého reálnym kormidlom je Tvorca, a všetko živé skôr či neskôr, pomalšie alebo rýchlejšie dôjde do cieľa predurčeného Zámerom, akonáhle na základe pokusov a omylov, pádov a úspechov nájde správny smer predurčený Zhora. A ten smer, je zároveň vektorom troch síl: pozitívnej, negatívnej, a Božej riadiacej.

Ja nehovorím o budúcej spoločnosti, ako o takej, kde bude všetko vyriešené... Bezproblémové... Ale kde bude harmonicka, disharmonická a Božia riadiaca zložka nastavená tak, že sa ľudstvo stane plnohodnotným funkčným kolieskom mechanizmu tejto zeme, a nebude kaziť seba i zvyšný mechanizmus.
Spoločnosť nemôže úspešne fungovať, ak už viac nečelí žiadnym výzvam. Aj v harmonickej spoločnosti Ľudí budú patogenne zložky, ale pomer musí myť taký, aby neprepukla choroba (dnešný stav). A pomer nielen v počte, ale aj pomer vo vedomostiach a zručnostiach. Veď aj telo celý život odoláva patogénom a stále zdokonaľuje svoj imunitný systém... Samo funguje dosť harmonicky a jednotne, no na dosiahnutie rovnováhy si musí regulovať množstvo patogenov v tele. Aj patogény sa zdokonaľujú a zdokonaľujú sa aj imunitné bunky, systém tela. No okrem boja lymfocitov a patogénov, existuje jednotný mnohobunkový útvar, ktorý sa volá telo (zložený nielen z lymfocitov, ale aj iných priateľských buniek s rovnakým zmyslom života), a napríklad vo svete zvierat, sa telo každého druhu zapája do zmysluplného Prírodného mechanizmu. Ľudstvo, ako celok, sa ešte telom nestalo, a ako celok nič užitočné netvorí.

Takže, či už sú schopní niektorí ľudia prijať pravdovernú mravnosť, alebo nie, ľudstvo (spoločnosť schopných prijať pravdovernosť za normu) tak či tak musí pracovať na svojej integrite, mravnosti a znalostiach, a zamedziť rozvrat podporovaný zo strany egregorov. Zrodí sa tak nielen rovnováha medzi vnútrom Ľudstva a opozíciou, ale Ľudstvo sa stane aj telom, ktoré bude môcť plniť poslanie, ktoré bolo tejto kolektívnej entite predurčené. Žiadne telo sa neskladá len z jedného života, ale ide o kolektívnu entitu, a to nie len ľudské telá, ale všetky druhy tiel.

Vravíš, že aj Božia iskra prechádzala evolučným vývojom poznania, takže nebola vždy iba človekom, ale rôznymi tvormi... Teda aj zvieratmi. Takže ak si pozrieme nejaký konkrétny druh zvierat, vidíš aj tam jedince s jadrom Puruša a jedince s jadrom Rauch, ktoré by vytvárali chaos vo fungovaní tohto druhu? Alebo sa boj Puruša vs. Rauch týka iba človeka?

Nech sa pozriem kamkoľvek, do mikrosveta, do nášho sveta Prirody, alebo do makrosveta, všade vidím poriadok, a tým myslím, že vidím zákonitosti, možnosť pochopiť procesy, to ako do seba zapadajú, ich smerovanie. Prečo by človek mal byť výnimkou? Veď vo fyzike dve sily s vlastným vektorom pohybu, vytvárajú tretí, výsledný vektor pohybu, a to je aj zmyslom pôsobenia dvoch protichodných síl... riadením ich dostať na správne miesto, veď pohyb nie je samoúčelný...
Dve jedenástky hráčov zápasia proti sebe, a pre tretiu silu nie je problém neviditeľne ovplyvniť výsledok zápasu na taký, aký sa žiada. Toto sa deje všade... V tipovaní, v ekonomike, v politike... a dav to nevidí. Lenže títo to robia pre svoje zištné ciele, a vidia len obmedzene... Jahve a iný anjeli tiež vidia len obmedzene, avšak Tvorca, vie všetku ich činnosť, čo pozitívnu, či negatívnu, zapracovať do svojej koncepcie Zámeru, pretože vidí úplne celý proces, ktorého kostru stvoril (Predurčenie). A Ďalšia vec, aj keď všetko živé má v sebe iskru Boha, to neznamená, že z Boha ubudlo, a že už nie je, že sa rozdal. Je aj Boh, aj jeho Všedržiteľnosť - ktorá vie a vidí všetko celistvo, a je prítomný aj ako jadro v každej bytosti, ktoré sa dočasne vzdalo svojej pamäti, a spoznáva všetko od nuly v rôznych inkarnáciách.

Přidat nový příspěvek