Re: Re: názor

Július | 30.04.2017

KSB spĺňa znaky ideológie. Sloboda, rovnosť, bratstvo je ako heslo na prilákanie hodne podobné spravodlivosti a láske. A nezdá sa mi, že by sa tá láska pri odlišnom názore prakticky prejavovala ...To len na okraj.(tým nemyslím konkrétne teba)._

Přidat nový příspěvek