názor

Július | 30.04.2017

To, čo väčšina z nás pozná a vníma pod pojmami dobro a zlo, v skutočnosti žiadnym dobrom a zlom nie je.

Krajšiu pojmovú relativizáciu som už dávno nečítal.
Takto sa dá relativizovať akákoľvek pravda, skutok, morálna kvalita....

Treba si uvedomiť, čo je vlastne mravnosť a morálka.
Sú mravné hodnoty dané Bohom a mravné hodnoty dané spoločnosťou.
Mravné hodnoty dané Bohom sú ovplyvnené konkrétnym náboženstvom, sektou, cirkvou, atď.
Mravné hodnoty dané spoločnosťou sú ovplyvnené hlavne tými, čo spoločnosť riadia.
Neraz sú mravné hodnoty týchto tried v rozpore.Takže ĺudia žijú v spoločnosti s dvojitou morálkou.
KSB ako ideológia má tiež svoje mravné hodnoty a ideály, ktoré propaguje.
Sú hodne podobné ideálom slobodomurárstva na nižších stupńoch zasvatenia, ako sloboda, rovnosť, bratstvo ľudí a iné heslá francúzskej revolúcie, (do istej miery aj Marxove) ktoré chceli vytvoriť raj na Zemi a hlavne bez Boha a pod diktátom svedomia človeka a humanizmu.. Ako to vyšlo a aký bol teror z toho história už pozná. A aj Voltaire a jeho názory na dobrotu človeka sa ukázali mylné v stretnutí s realitou. KSB však ešte pridáva prvok boha ako HNR, ale chápanie boha výlučne v ich réžiíí, HNR ako energetické pole a systém egregorov.
Rovnako platí, že nie je možné konať s tým, že človek može konkrétne ovládať dosah svojich činov a skutkov.
Može sa len snažiť zo svohjo uhĺa pohĺadu, ktorý je vždy subjektívny konať, správne, teda morálne.

"Preto si dovolím tvrdiť, že ak si niekto myslí, že mravnosť možno vložiť do univerzálnych poučiek, čosi ako „desatoro“, že možno urobiť pre celé ľudstvo pevný zoznam toho, čo je správne a čo nie, tak sa hlboko mýli... Spoločnosti, ktoré skúsili ísť touto cestou a riadili sa predpísanými poučkami — iba sa stali predvídateľnými pre globálnych predátorov, t.j. ľahkou obeťou tých síl, ktoré vždy chceli manipulovať celé spoločnosti, ktoré mali inú predstavu o globálnej kultúre (vrátane mravnosti) celého ľudstva."

Tak desatoro sú príkazy, ako by si mal človek správať dané od Boha.
A práve preto, že spoločnosť sa týmto neriadila, tak zišla z cesty.
Až by všetci ľudia dodržovali aspoň 4 až 10 prikázanie, tak je na svete dobro a pokoj, to píšem, že tam zahrňujem aj ateistov a ľudí bez vyznania.
Dovod, prečo predátori ovládli spoločnosť a odklonilu ju od tochto správania nie je chybou desatora...
Je to omnoho komplexnejší problém.
Tvrdiť ,že desatoro je neefektívne, kvoli prevzatiu riadenia nad spoločnosťou predátormi je znakom nepochopenia histórie mocenského boja o moc roznymi skupinami s vlastnými ideológiami.

Přidat nový příspěvek