Čo je mravnosť?

svantovít | 30.04.2017

Zásady sú vždy rovnaké-úcta k strším, rodičom,ľuďom,vlasti,národu a k sebe.Západný svet sa ju rozhodol zničiť,za účelom podsunutia svojich zámerov rozložiť doterajšie a vytvoriť to zvrátené na svoj obraz.Civilizácia,ktorá zabudne na mravné zásady a prestane sa nimi riadiť je mŕtvou civilizáciou,ktorá neodvrátiteľne zanikne.Syptómy umierajúcej civilizácie môžeme vidieť na príklade západnej Európy,ktorá degeneruje a kolabuje pod vlastným sebadeštrukčným liberalizmom,ktorý by mal byť mementom pre štáty a národy,ktoré sa nechcú "solidárne" utopiť spolu s nimi do temného stredoveku a nočnej mory bezbrehej tyranie,o ktorú "elitám" v konečnom dôsledku ide.

Přidat nový příspěvek