Re: Svatý muž ten Stalin

miLAN | 26.04.2017

Raj na Zemi? Ukážte mi, kde hovoríme o raji na Zemi. Vo vyjadrení jedného budovateľa socializmu som uviedol názor, že vtedy dreli, aby sa mali lepšie, že to boli ťažké časy. Ale zároveň boli plní optimizmu, budovateľského nadšenia, a krajina im rástla pod rukami.
Na rozdiel od dnešnej konzumnej generácie, ktorá namiesto toho, aby si vyhrnula rukáva a budovala, tak čaká na spasiteľa - zahraničného investora, že zachráni ich mesto, obec, kraj. Dnešná mládež má v podstate raj na Zemi, ale ona to tak necíti, necíti sa pozitívne naladená - pozerá katastrofické filmy.

Inak, vývoj ľudskej civilizácie nie je o boji dobra a zla, raji a pekle, to si ľudia vymysleli ako pomocné pojmy, ktorými nahrádzajú vedecké poznatky o pohybe prírody. A tak ako pri určitom počte protónov, neutrónov a elektrónov sa vyžaduje kyslíková, selénová olovená väzba, tak aj na určitej úrovni produktívnych síl ľudstva sa vyžaduje určitý typ spoločnosti - otrokársky, kapitalistický, socialistický. Selén je jedovatý, olovo tiež, ale oni sú jednoducho prirodzeným stupienkom vo vývoji chemických prvkov, tam nehrá úlohu to, či sú to jedovaté alebo "dobré" prvky. Podobne je to pri spoločnosti, otrokárstvo dnes hodnotíme negatívne, ale vo svoje dobe bolo pokrokovým prvkom. Akumuláciou určitého bohatstva napr. umožnilo zachovať život zajatcovi, predtým ho bolo nutné zabiť, alebo oženiť v kmeni, ako pracovná sila bol nepoužiteľný, pretože vyrobil toľko, čo spotreboval.
Takže aj úloha kapitalizmu či socializmu v dejinách nie sú o tom, či boli rajom, dobrom, ale vo svojej dobe jednoducho zodpovedali potrebám spoločenského vývoja, najmä ekonomiky.

Přidat nový příspěvek