Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

miLAN | 26.04.2017

Žiadne argumenty, len dohady. Že išlo o vraždu, je len dohad, ale nie potvrdený fakt.
A rád by som videl fakty o krachu ZSSR po r. 1956.
Tuším vás tu nechám sa hrať na svojom detskom piesočku, toto nie je seriózna diskusia, ale stavanie na dohadoch. Aj dohady môžu byť zaujímavé, ale musia byť založené na súvislostiach, ktoré sú podopreté nejakými faktami.
Viete, ako sa vyjadrovali Rusi o jednotlivých obdobiach? Vraj za Stalina dreli ako kone, aby vybudovali novú spoločnosť (robili to dobrovoľne, chceli vybudovať socializmus), za vojny trpeli, ale za Brežneva sa konečne už dalo aj dýchať, oddychovať, slušne žiť. A potom vraj prišla žobráčka Gorbačovova perestrojka a Jeľcin a celé úsilie vyšlo navnivoč.

Přidat nový příspěvek