Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Stalin?

miLAN | 26.04.2017

Nerád diskutujem na subjektívnej úrovni.
Vraj voľný trh je utópia. Trochu si preštudujte dejiny kapitalizmu a nestrieľajte z brucha. Klasický kapitalizmus, najmä od 18.- 19. st. je založený na voľnom trhu. Určite, nemôžeme ho absolutizovať ako absolútne voľný trh, kde vlády vôbec nezasahovali. Anglicko napr. obmedzovalo námornú dopravu a boli aj iné regulácie, ale nejde o jednotlivosti, ale hlavný trend.

A všetky spoločnosti sú trhové, aj socialistická. Trh je priestor a mechanizmus výmeny produktov v rámci deľby práce. Ani v socializme sme si nevymieňali výrobky z ruky do ruky, ale prostredníctvom trhového priestoru.
Akurát trh môže mať rôzne podoby: 1. laissez-faire (systém voľnej hry ponuky a dopytu) v klasickom kapitalizme, 2. regulovaný trh v post-klasickom kapitalizme po r. 1928, 3. plánovanú podobu trhovej výmeny v socializme.
A socialistický trh môže mať direktívnu podobu vo svojich počiatkoch. Ako ukazujú aj čísla, jeho pôsobenie bolo pozitívne. Alebo podobu regulovania pomocou ekonomických nástrojov a trhových inštitúcií.

Přidat nový příspěvek