Brzezinski o Stalinovi a jeho úspechoch

graul | 26.04.2017

Brzezinski vo svojej knihe Veľké fiasko.Zrodenie a smrť komunizmu v 20.storočí uvádza-Za Stalina sa Sovietsky zväz stal veľmocenským priemyslovým štátom.Naozaj došlo k odtoku obyvateľstva z dedín.V plnom rozsahu bol vybudovaný centralizovaný socialistický systém a pritom mala sovietská ekonomika relatívne vysoké tempo rastu.Podľa oficiálnych štatistík sa HDP v rokoch prvých päťročníc zvýšil 4-krát s ročným tempom rastu takmer 15%.To vyžadovalo veľký presun ľudí.Za 13 rokov sa počet mestského obyvateľstva zdvojnásobil.Od roku 1928 do roku 1940 výroba el. energie stúpla z 5mld. kWh na 48,3 mld. kWh,výroba ocele zo 4,3 mil. ton na 18,3 mil. ton.Ročná výroba obrábacích strojov vzrástla z 2000 na 58400,automobilov sa namiesto 8000 ročne začalo vyrábať 145000.V predvečer vojny tvoril priemysel 84,7% celej sovietskej ekonomiky.Aj v prípade,že sú tieto čísla oficiálnej štatistiky zveličené,nemôže byť popretá skutočnosť,že sovietská ekonomika dosiahla veľkých úspechov.
Túto citáciu Brzezinského knihy som čerpal z knihy VP SSSR -Sad roste sám?

Přidat nový příspěvek