Re: Re: Re: Re: Dotaz na platy

ludo | 25.04.2017

Idea spolupatričnosti Slovienov je dobrá, mocná a správna.
Nesmie byť však preceňovaná.

Slovanstvo a svet budúCnosti.

Přidat nový příspěvek