Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Lux | 28.04.2017

Ahoj Pe-tri,

zaujímavá interpretácia, ale...
správne si pochopil MIM ?

Poďme povedzme do kvantovej fyziky (hlbšej prapodstaty stvorenia MaťÉrie), keď sa zistilo (množstvom pokusov), že elektrón sa pohybuje po všetkých možných dráhach súčasne...☺ ... až narazí na tienidlo a je jedno aké štrbiny mu dávali kvantoví fyzici ako prekážku. A jeho pohyb - hybnosť je možné vyjadriť len pravdepodobnostnými charakteristikami.
Zablúď do školských "múdrosti", kde si sa učil, že orbitál (výskyt elektrónu) je definovaný ako 95 % pravdepodobnosť jeho výskytu.
Alebo Heisenbergov princíp neurčitosti... keď nie je možné zmerať presne polohu akejkoľvek elementárnej častice a zároveň stanoviť presne hybnosť, alebo jej čas a zároveň energiu..
To, čo platí pre mikrosystémy, má asi adekvátny prejav aj na makroúrovni, či nie?
Kvantoví fyzici pred Einsteinom i tesne po ňom boli veľmi blízko k pochopeniu trojjedinosti MIM celého Vesmíru, ale potom nastala istá cielená degradácia a degenerácia chápania a potom už rôzne theórie (infa), ktoré prichádzali prioritne do mozgov judaistov (ala Feynman a iní) - tak sú nastavené noosférické polia už pomerne dávno - boli čoraz zvrátenejšie až po dnešnú theóriu superstrún, čo je na ďalšiu siahodlhú diskusiu..☺

Všetko to by ťa malo naviesť na pravdepodobnostný charakter Vesmíru, v ktorom sociálne systémy sú len podsystémami vyššieho objímajúceho systému, ktorý ich riadi (povedzme hierarchia egregorov až po HNOR, ktoré vplývajú na tú ktorú kultúru, čo sa potom prejavuje hmotnými artefaktmi - ak si znalejší v starých sociálnych subsystémoch, tak zistíš, že ľudstvo má spoločnú prapodstatu a mnohé základné symboly sú takmer vo všetkých významnejších kultúrach po celom svete).

Skús nad tým hlbšie popremýšľať..

Ako aj nad klasickou fyzikou kladného a záporného pólu a kukni na graf Gaussa ako sa tá krivka na oboch chvostíkoch niekam limitne blíži, ale nikdy sa nedotýka - pomyselnej osi..
Prečo?
Oprosti sa učenia "klasickej" fyziky..
Nechcem zabŕdať až do alternatívnych, vysoko "konšpiračných" vied, ako napr. fuzzy matematika (niekedy to tu udo spomínal), v ktorej 2 + 2 sa môže rovnať 5 a modely na tejto báze sú oveľa presnejšie pri modelovaní mnohých procesov, alebo že rovnobežky sa môžu aj stretnúť a pod.
Aby sme moc neuleteli od "klasiky"...☺

A rezonančné javy sú špecifickou témou všade prítomných kmitavých systémov (celý VesMír je tvorený nekonečným množstvom kmitavých systémov, vzájomne hierarchicky usporiadaných a navzájom sa ovplyvňujúcich) - ak sa naladíš na istú frekvenciu - tak prebieha medzi tebou a iným systémom informačná výmena a buď sa tieto 2 systémy vzájomne "zrušia", alebo dôjde k ich "mutácii".
Ak sa našli istí ľudia (napr. AchnAton, Mose, Issa, Muhammed...a ďalší "svätí"), ktorí sa dokázali svojim životom a morálnymi normami naLadiť na frekvenciu "vysielania" Najvyššieho (skôr na hierarchicky vysoko postavené egregory ( aj keď z analýzy Koránu sa dedukuje, že keď dostával "príkazy" v jednotnom čísle - urob, povedz, choď..., tak dostával info od Najvyššieho), tak dostávali Zjavenia Zhora ... a vieme z dejín, aké to malo vplyvy na evolučný vývoj opičiakov ... že sa ich prapôvodné učenie zámerne pokazilo, to už je iná kapitola dejín dôverčivých a nechápajúcich ľudkov..

Aká je pravdepodobnosť, s rastúcou technologizáciou spoločnosti, že sa to dnes udeje u nejakého "svätého"?

A frekvencie kmitavých procesov:

Viď celá Genéza prírody povedzme od prvokov až k ľudským opičiakom, alebo flatter krídiel a následný rozpad korpusu lietadiel pri snahe o prekročenie 1 M (rýchlosti zvuku) v ranných obdobiach vývoja letectva..
Či mutácie po radioaktívnom žiarení (VF a vysokoenergetické kmity mimo diapazónu prirodzeného biotopu Homo S. s.).

A stabilita akéhokoľvek systému je viacmenej preddefinovaná pravdepodobnostnou predikciou jeho ďalšieho vývoja (ostatne na tom napr. pracovali a pracujú mnohí teoretici i praktici v raketovej technike, keď sa do systémov ich riadenia zadávajú samonavigujúce sa systémy korekcie ich pohybu vzhľadom na množstvo faktorov okolia... a najlepšie je predikovať vývoj systému ešte predtým, ako určité okolnosti vzniknú - viď napr. kedysi globálne riadenie cez orákuly - napr. Delfský, ale to je zas o vyššej úrovni chápania globálneho riadenia socsystémov).

Ak poznám objektívne zákonitosti vývoja ľudských opičiakov (ovládam Hermesovo žezlo evolúcie), tak môžem s istou pravdepodobnosťou riadiť aj sociálne systémy a tí opičiaci si myslia, že všetko je to len "náhoda" a vrtochy "mocných", až po dnešných "politikov", čo iste uznáš, že sú len viditeľné marionety systému a skutoční PolyTikos sú skrytí a používajú iné schémy riadenia ako je štruktúrne (aj keď to je tam v min. miere tiež prítomné)..
A ovečky békajú len na tých ktorých vidia a myslia si, že to sú tí vinníci ich "nešťastia"... a definujú ich ako zlých, či dobrých podľa "svojich" (kultúrou preddefinovaných = pravdepodobnostných) preferencií.

Stádo nikdy nie je ovládané na 100 %, ako si to mnohí naivne myslia. Ak som znalý sociálny inžinier, tak sa uspokojím s 65 - 75 % pravdepodobnosťou reakcií plebsu na bezštruktúrne zavádzané info v dnešnej DémosKratos (aby bola určitá rezerva na prípadné korekcie).
Kedysi to bolo jednoduchšie, kto neveril istým dogmám a príslušným hierarchom (oveľa vyššia pravdepodobnosť ohlupovania BaRanov), tak šup s ním na hranicu, či do lochu... a vertikálny problém zamenili za horizontálny "nepohyb"...☺

Atď. atď..

Přidat nový příspěvek