Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

Pe-tri | 28.04.2017

Aby mohl průběh nějakého jevu vůbec nabýt tvaru Gaussovy křivky, musí být něčím "poháněn", nějakým energetickým zdrojem, napájením. Mimo specifické, stejnosměrné proces je tímto napájecím zdrojem ten či onen generátor střídavé povahy a co že se nám to tady střídá ? Samozřejmě protipóly polarity, kladný a záporná pól, + a -. Rychlost střídání je frekvence a ta, v součinnosti s parametry zúčastněných subjektů vede k dynamické rovnováze dosahované na nějaké aktuální frekvenci (střed či vrchol Gaussovy křivky), které se říká rezonanční frekvence. V rezonanci (rovnováze polaritních sil) totiž dosahuje soustava/systém určitých specifických, energetických vlastností a proto vykazuje dynamicky stabilní chování... Tohle popírat znamená zapírat nos mezi očima.
P.

Přidat nový příspěvek