Re: Re: Re: Re: faktická pripomienka

jardob | 28.04.2017

Nuž predpokladal som, že hovoríš o vysvetľovaní ľuďom princípov, ktoré vedú k mravnosti.
Každý máme svoje myšlienkové pochody, a nemôžeš druhým vyčítať že nechápu všetky tvoje slová tak ako ich myslíš ty v duchu...
Samozrejme, že mravnosť je základ... Všetko toto KSB predsa rieši.
Inak to, že sú predstavy mnohých ľudí podstatou subjektívne, neznamená, že nemôžu korešpondovať aj s realitou, to sa predsa nevylučuje. A dokonca v určitých skupinách sa aj synchronizujú... A aj tu je mravnosť kľúčový, zjednocujúci prvok.

Přidat nový příspěvek