Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Lux | 27.04.2017

Ahoj Julko,

kde sa mi všetci na teba hrabeme, ty všetkému najlepšie rozumieš, všetky informácie správne chápeš, metodológiu na určenie pravdivosti infa nepotrebuješ a vieš to všetko správne mozaikovo zaradiť do celého kontextu globálneho historického procesu...☺

Ty predčíš v chápaní aj všetkých tých profesorov, docentov, špičkových odborníkov z rôznych sfér života vo VP CCCP dohromady, ktorí protodialekticky dlhodobo spracovávali a vyhodnocovali obrovské kvantum informácii z celého sveta, počnúc Zaznobinom, Jefimovom, Veličkom a končiac hoc aj Pjakinom..
Si proste LuMen biblickej tradície...Bohu Žiaľ neschopný akéhokoľvek prehodnotenia dogiem, rôznych informácii, zvykov, správania sa a pod.

Pokús sa aspoň pochopiť, že to čo nájdeš na wiki, nete, v prakticky všetkých verejne dostupných knihách obsahuje množstvo lží a zavádzania (samozrejme česť výnimkám a v niektorých dielach v určitých pasážach, dôležitý je však ako vždy kumulatívny efekt).
A bláboly o čo najpresvedčivejších "dôkazoch" si nechaj radšej na iné fóra... ak ti nejaká prapôvodná DiaLekTikos niečo hovorí..

K mnohým ďalším tvojim tvrdeniam sa mi už ani nechce vyjadrovať... proste som ti už napísal, že šírenie dezinfa ti osobne škodí = menej píš a viac uvažuj, čo napíšeš, lebo dnes to už nezmazateľne zostáva na istých materiálnych nosičoch (nielen v biopoliach ľudských jedincov, rodov, národov..).

A ešte:
V zasvätenejších masonských kruhoch sa vravieva, že najlepší agent - je ten, ktorý nevie, že je agent (podvedome pracuje na ciele globalistov, ktorí chápu ďaleko viac, ako si vôbec dokážeš predstaviť...).

Tak zatím - až keď uvidím aspoň nejakú snahu o pozitívnu korekciu s tvojej strany, tak sa prihlásim o RaDu...☺

Přidat nový příspěvek