.

Cico Ciciak | 25.04.2017

"Svědomí → intuice → intelekt → instinkty a stereotypy chování"

Nemali byť náhodou inštinkty prvé sprava?


Ďalšia vec:

Nemyslím si, že sa dá v tejto nedokonalej "dimenzii"/existencii vždy žiť a konať podľa svedomia, podľa mňa aj to má svoj určitý rozsah (minimum a maximum).
Napr. niekto je schopný nanajvýš zabiť malú muchu (lebo sa nedá len tak chytiť do fľaše, ako väčšia, a vypustiť von), alebo komára, ktorý štípe, ale už by nebol schopný zabiť napr. vtáka alebo prasa, a radšej by umrel od hladu, ako by to mal spraviť.
Bohužiaľ, žijeme v nedokonalej "dimenzii"/existencii, sme nedokonalé tvory, dokonalých riešení nie sme schopní, v našom svete neexistujú.

Přidat nový příspěvek