Re: Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

NIkdo | 25.04.2017

Ego - je nesmysl, s tímto pojmem nelze operovat a už vůbec ne v souvislosti s Budhovým učením, je potřeba používat původní termíny.

Nemluvím o Budhismu, ale o "Budhovu učení", tam lze najít něco hodnotného. Ismy jsou k ničemu.

Mluvím o božím království a ne o iluzi. Boží království je takové uspořádání společnosti, kde člověk člověku bude člověkem. To, že je vše proměnlivé neznamená, že to neexistuje (že je to iluzorní). Víme, že vše jsou probíhající procesy.

Mniši žádného významného pokroku nedosáhly, praxe kriterium pravdy. Dalajláma placený CIA je zářný příklad parazita, podával si ruku s Havlem, vrána k vráně sedá. Do klášterů se ve velkém prodávají děti, které pouze papouškují texty bez porozumění obsahu. Netvrdím, že nejsou mniši, kteří dělají svoji práci dobře a pomáhají, ale jejich opravdu velmi malá menšina.

Manažer znamená "žere manu" (peníze) tak ať za to dělají něco užitečného, například kvalitní řídící práci. To, že dáš slovu jiný význam než jaký plyne z kontextu ukazuje na psychický trockismus. Použil jsem to slovo záměrně, protože nejdříve musejí být manažeři donuceni pracovat na celek (použije se to co je k dispozici) až později vzniknou nové kádry, které budou hodny termínu řídící pracovník.

Poznámka:
Z tvého obsahu analyzuji, že jsi se neposunul v poznání ani o píď vpřed od posledně (už nevím nějaký měsíc to bude, kdy jsem tě potkal v diskuzi). Takže v podstatě se nemáme kam prodiskutovat (trváš si na svém úhlu pohledu a nejsi zatím schopen podle mne vidět prostorový model). Takže dále již nebudu reagovat.

Budha citát:

Tři věci dlouho neutajíš: slunce, měsíc a pravdu.

Přidat nový příspěvek