Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Vidění světa KSB

Cico Ciciak | 24.04.2017

"Nekritickým se mně jeví tvůj přístup k učení KSB. Dobře víš, že KSB/DVTR je moderním teoretickým modelem a jako takový může obsahovat nepřesnosti,chyby, omyly autorů. Přinejmenším z tohoto důvodu je namístě být pozornější k závěrům ke kterým dochází a když už nic jiného, pracovat s nimi jako hypotézami s vysokou mírou pravděpodobné shody s realitou. Z tohoto úhlu pohledu mi tvoje přikloněné se ke KSB (nic proti tomu, podotýkám) připadá jakoby tento úhel pohledu opomíjelo a nahradilo ho nekritickým (ve smyslu dále neprověřovaným) přijetím všeho, co je z pera autorů a autorit KSB coby nezpochybnitelnou pravdu. A zřejmě ti to nahradilo vše ostatní, k čemu jsi doposud v životě doposud došel. To jsem měl na mysli."


Človeče, ty si dnes vážne mimo.
Kde som kedy tvrdil, že sa má KSB a DVTR brať nekriticky ako dogma a neprehodnocovať?
Práve naopak, a myslím si, že som to tu už aj zopár krát sám v minulosti napísal (aj v tom príspevku vyššie to predsa tvrdím, že ku všetkému sa musí nekriticky a nedogmaticky pristupovať).

Ale KSB a DVTR beriem ako doterajšiu krajnú hranicu (margin) poznania vecí, ktoré rozoberá (lepšiu teóriu, ani analytiky, ktoré by popisovali objektívnu pravdu, som doteraz nevidel), a samo, že môže obsahovať aj nejaké chybičky a chyby!
Takže už tu láskavo nepodsúvaj takéto nezmysly, aby som si ozaj nezačal o tebe myslieť, že sa tu len zámerne snažíš zdiskreditovať moju osobu takýmito lacnými ad-hominem metódami, pretože si nemyslím, že by si človek tvojej inteligencie mohol vytvoriť o mne až takýto nepresný obrázok.
Ale kto vie, a možno je to len výsledkom veľkého nedorozumenia a nepochopenia mojich názorov z tvojej strany.
Snáď sa to už vysvetlilo.

A mimochodom, nikto predsa všetkým tým rôznym "učencom" Budhizmu, Véd, gurúom, ezoterikom... nebráni (ani tebe - môžeš aj odhaliť jej chyby, a opraviť ju) aby vypracovali lepšiu a vo vzťahu k životu (človeka) adekvátnejšiu teóriu, než je KSB a DVTR, ale zatiaľ od nich nevidno ani malé zrnko snahy. Tak nech si trhnú.

Přidat nový příspěvek