Re: Re: Re: Re: Silné predpoklady

Lexa | 24.04.2017

"Dosažení Nirvány je tak přímočaře sobecké, že.." je dokonalý protimluv, protože dosažení tzv. Nirvány znamená naprosté zničení ega, tudíž z principu je vyloučeno, aby bylo sobecké.

Pokud jde o tzv. " budování království božího na zem," tak k tomu lze říci pouze tolik, že Buddhismus se tomuto tématu nevyhýbá, ale jasně ho pojmenovává jako iluzorní, protože ve světě Samsáry (duality) nelze dosáhnout ničeho trvalého. Doporučuji si nastudovat dharma teorii, kde je to dialektickou metodou jasně podloženo. Nevědomý člověk, hledající iluzi štěstí, tak v ideologickém zápalu napáchá víc škody než užitku. Čím větší je jeho ego (iluze Já), tím menší je jeho míra chápání. Pak to dopadá tak, že slepý vede slepé - do záhuby. Příkladů najdeme spoustu, včetně současného stavu světa. Něco jako lepší svět už slibovali marxisté - a jak to dopadlo? Totalitní teror. Chcete-li změnit svět k lepšímu, začněte u sebe.

Ad "parazitování mnichů" - to je názor plně shodný s chápáním Mao Ce Tunga a jiných marxistů. Mniši totiž také společnosti něco dávají. Za hrstku rýže denně toho dávají opravdu hodně, třeba v Barmě je to veškeré základní vzdělání, protože státní školy tam nefungují. Jinak třeba v Nepálu mniši normálně pomáhají při sezonních pracích apod. Viděl jsem osobně. Měl byste alespoň ocenit jejich malou spotřebu, danou asketickým životem. Vy osobně spotřebováváte kolik, že hovoříte o parazitování druhých?

Vaše interpretace Bóddhisattvy je plně poplatná britskému/západní (dez)interpretaci. Bódhisattva je adept buddhovství, tedy ten, kdo usiluje o dosažení Nirvány a nachází se ve vrcholné fázi duchovního vývoje. Nesprávně chápete význam Máhájány.

ad "manažer pracující v zájmu lidu" - poslechněte si, co říká ve videu Jefimov o pojmech "mana-žer" versus "upravljenec". Myslím, že manažer potřebuje nějakou "manéž" a tam o zájmy lidu nejde.

Přidat nový příspěvek