Vidění světa KSB

Zdeněk | 23.04.2017

,se v podstatě neliší od koncepce védské. Je však verbálně vyjádřená odlišně-dle současné kulturní úrovně společnosti. Stanoví jasně cíl života dle božího záměru. V důsledku výchovy a zmatení početných generací dle biblického konceptu,dnes nikdo neví, jaký je cíl lidského života,a proto všechny naděje zmatených lidí končí zklamáním.

KSB nám předkládá koncepci,která vede k intelektuální civilizaci, která je předstupněm nejvyšší civilizace, tj.:civilizace duše. Není to však nějaká moderní spekulativní filozofie-neboť zákony Boha jsou absolutní a není v silách lidského intelektu je měnit a už vůbec ne překonat.

Přidat nový příspěvek