Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Předpoklady k úvahám

Crow G. | 19.04.2017

Už Ti asi rozumím. Jde o to, že nic nevnímám a neposuzuju na základě škatulek materialistické vs. duchovní.
Nicméně království nebeské na zemi lze jistě vnímat materialisticky. Ale ruku na srdce, kolik lidí je dnes schopných Tvých 3M? Ti, co toho nyní nejsou schopni, hold budou pokračovat ve svém inkarnačním cyklu. Významně se ale jejich šance zvýši, pokud se příště narodí do království nebeského na Zemi. K tomu je třeba zlomit davo-elitární systém. KNnZ z pohledu KSB tedy vnímám jako mezikrok, prostředí ve kterém se může každý spravedlivě duchovně rozvíjet, což dnes umožněno zdaleka není.
KSB není duchovní naukou a je to jedině dobře. Každá duchovní nauka je vázána k nějakému egregoru, tedy odklání nás od přímého napojení na Duši, potažmo Boha. Cestu ke svému probuzení má každý jinou a existuje pro každého nespočet pastí.
Otázkou, kolem které se tady točíme, tedy asi je, zda je KSB nástrojem umožňujícím tyto pasti individuálně odhalovat nebo zda je sama jednou z těchto pastí.
Já osobně věřím své Duši ( a ta se 'zná' s Bohem osobně) a KSB, nebo lépe, to co jsem si z ní vzal, je mi jedním z nástrojů. Má Duše ví co dělat, umí naplánovat tu část reality, kterou může ovlivnit tak, abych plnil svůj díl Záměru, pokud učiním chybné rozhodnutí, umí zkorigovat další běh událostí tak, aby nežádoucí následky byly co nejmenenší. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že má Duše řídí na základě stejných principů jako těch popsaných DVTŘ. A čím více vidím do tohoto řízení, tím se zvyšuje jeho efekt.

Přidat nový příspěvek