Re: Re: Re: Předpoklady k úvahám

Crow G. | 18.04.2017

Bylo (pochopotelně účelově) dosaženo konsensu mezi představiteli vědy a náboženství, že věda bude řešit pouze to hmatatelné a náboženství to nehmatatelné. V současném povědomí lidí jsou tedy materiálno a duchovno dvě zcela neslučitelné podstaty. Což je pochopitelně chybné paradigma stojící za evidentí degradací intelektuálního rozvoje civilizace. Západní věda se jej tvrdohlavě drží stále, nejspíše také proto, že je podřízena tržním principům. Naštěstí ruský výzkum touto nemocí netrpí, což se týká i KSB.
Pokud tedy Deepe, budeš materiály KSB posuzovat pod vlivem uvedeného chybného patadigmatu, nikdy je, obávám se, nepochopíš a nebudeš moci docenit.

Přidat nový příspěvek