Re: Re: Pod obojí

Lexa | 03.04.2017

Ve skutečnosti stopy vedou do Heidelbergu, kde se nacházela tehdy jediná protestantská univerzita v Evropě, kde Komenský studoval. Měla velkou knihovnu zvanou Bibliotheca Palatina, která obsahovala veškeré tehdejší vědění, včetně toho, které jinde katolická církev úspěšně blokovala, například rukopisy z Fuggerovy sbírky. V průběhu třicetileté války, roku 1622 byla knihovna odvezena do Říma.
Komenský bezpochyby byl obeznámen s Plotinem a dost možná i s různými "orientálními" naukami, manicheismem, gnosticismem či něco takového, ale to už spekuluji.

Přidat nový příspěvek