Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Divím se vám , asi zbytečně, v světě už není skutečné cti.

Otazník | 04.04.2017

Tak víme že ruční řízení není o rukou, že ? Ty se také zajímáš o každou buňku svého těla jednotlivě ? Pokud vím, KSB nikde neuvedla, jak hierarchizuje řídící složky, pouze obecně hovoří o vložených systémech. A už vůbec nehovoří o tom, že by tyto do sebe vnořené systémy vykazovaly vlastní, řízením se projevující, cílevědomost. A jedno to určitě není, protože nikde není řečeno že tyto nižší systémy jsou také neomylné. Vězení, vyhnanství, exil či karanténa jsou formy nápravného zařízení. Že jsou pozemské poměry jedním takovým není vůbec ani moje ani originální myšlenka. Vím KSB ji neakceptuje. Z jakého důvodu bych měl preferovat teorii KSB - odmítající principy samsáry a karmánu, oproti vlastní zažité praxi ? Spíš to je o jiném výkladu té zkušenosti, nad tím se ještě zamyslím.

Přidat nový příspěvek