Vedú tie argumentácie a analýzy k nejakému výsledku ?

Martin | 01.04.2017

Nie je tak dávno, keď RKC mučila a upaľovala ľudí za to, že neboli veriaci podľa predstáv vrchnosti.
Dnes v mene Alaha radikáli "neveriacim" urezávajú hlavy.
... A boli tu za tie tisícročia aj iné uctievané božstvá, a iné obety, a iné jediné pravdy.
Raz v mene takého, inokedy iného Boha.
Tie náboženské ideológie sú ľudským zmýšľaním vystavané na dokonalé systémy, základná ideál je láska, pokora, ... ľahko im uveriť, a podľahnúť.
Pritom všetky slúžia jedinému a vždy tomu istému cieľu, viesť ľudí k poslušnosti a k pokore voči svojim vládcom a systému v ktorom vládnu.
Pritom by stačilo jediné prikázanie, jediná prax mocných a všetkými možnými talentami obdarovaných ľudí. Odviesť ľudstvo od egoizmu a konkurencie a zištnej konfrontácie, a viesť ho ku spolupráci a nezištnej vzájomnej si pomoci na matičke Zemi.
Inak sa mi všetky tie "vedecké" porovnávania náboženských doktrín a praxe a celá tá súvisiaca "analytika" a argumentácia zdajú celkom "od veci", na odvedenie pozornosti od podstatného a bez odsúdenia egoizmu znovu iba ako zbytočné úsilie a falošná nádej že už siahame na pravdu.

Přidat nový příspěvek