.

Cico Ciciak | 30.03.2017

Čo sa týka Biblie ako celku tak vo vzťahu k úroku/úžere zaujíma značne rozporuplné/nekonzistentné stanovisko.
Nachádza sa tam niekoľko textov v prospech úroku (známe Deuteronomium 23:20) aj proti.
Zato Korán, čo sa týka zákazu úroku/úžery, vystupuje v tejto oblasti konzistentne naproti Biblii.
Jediné zmienky o výslovnom zákaze poskytovania úroku (súkmeňovcovi) v Biblii som našiel iba v Starom Zákone (Exodus, Levitikus, Žalmy, Ezechiel...):

"Ak z môjho ľudu niektorému úbožiakovi,
ktorý je s tebou, požičiaš peniaze, nesprávaj
sa k nemu ako úžerník, nežiadaj
od neho úroky."

"Ak tvoj brat schudobnie a bude
upadať, pomôž mu ako cudzincovi
a prisťahovalcovi, aby mohol žiť pri
tebe. 36 Neber od neho úrok ani úžeru.
Boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol
žiť pri tebe. 37 Nepožičiavaj mu peniaze
na úrok, ani pokrm mu nedávaj na úžeru."

...


V Novom Zákone som nenašiel o úroku ani jednu negatívnu zmienku (skoro nič sa tam o ňom nepíše), iba pozitívnu:

Veľmi výstižné - Evanjelium podľa Matúša:

"Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty
a povedal: Pane, zveril si mi dva talenty
a hľa, získal som ďalšie dva. 23 Pán
mu povedal: Správne, dobrý a verný
sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím
ťa nad mnohým. Vojdi do radosti
svojho pána! 24 Predstúpil aj ten, čo dostal
jeden talent a povedal: Pane, vedel
som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial,
a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Preto
som so strachom odišiel a tvoj talent
som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je
tvoje! 26 Pán mu odpovedal: Zlý a lenivý
sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial,
a zbieram, kde som nerozsýpal. 27 Mal si
teda dať moje peniaze peňažníkom a ja
by som si bol po návrate vzal svoj majetok
aj s úrokom. 28 Vezmite mu teda talent
a dajte tomu, čo má desať talentov.
29 Lebo každému, kto má, sa pridá a bude
mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa
odoberie aj to, čo má. 30 A toho neužitočného
sluhu vyhoďte von do tmy. Tam
bude plač a škrípanie zubami."

:DD

Přidat nový příspěvek