Trolkovia sa činia, takže znova a tak stále:

Cico Ciciak | 30.03.2017

Pár argumentov odo mňa z jednej staršej diskusie pre tých, ktorí tvrdia, že Korán je od začiatku iba dielom židov a GP (ale na druhej strane tvrdia, že kresťanstvo a Biblia nie, že tie sú priamo od Boha):

Takže ty tvrdíš, že ani jedna informácia/myšlienka (ani ich podstata) z tých informácií/myšlienok, ktoré sa Mohamed snažil odovzdať moslimom (čo sa mu čiastočne podarilo, keď napr. niektorí súčasníci Mohameda dokázali jeho učenie recitovať spamäti), sa v Koráne vôbec nenachádza?!
A čo tak:
- úrok ako Boží hriech,
- zákaz alkoholu,
- odmietnutie Židov ako Bohom vyvoleného národa, pretože podľa Koránu nesplnili civilizačnú misiu, ktorá im bola Zhora daná
- odporúčanie ľuďom žiť podľa svedomia a vybudovať "Kráľovstvo Božie" priamo tu na Zemi (a nie do neho vstúpiť až na onom svete),
- odmietanie všetkého zlého,
- nabádanie na vykonávanie dobrých skutkov, alebo
- Korán tiež údajne nepriamo odkazuje na MIM (systém s-trojenia: Matéria + Informácia + Miera)!
Chceš mi tvrdiť, že kurátori a vlastníci biblického projektu boli až takí sprostí, že tieto kardinálne informácie, ktoré evidentne rozbíjajú ich biblický projekt zotročenia celého ľudstva v mene jedného pseudo-boha na cimpr-campr, včlenili do Koránu sami osobne?! :DD
A ak sa po smrti Mohameda do Koránu nedostala ani čiastočka z učenia/filozofie proroka, tak ako potom vysvetlíš tzv. zlatý vek Islamu (rozvoj vedy, umenia, kultúry...)? Iba náhoda? Náhody sa v objektívnej realite nedejú!

Přidat nový příspěvek