Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Tony Clifton | 28.03.2017

Fauna, flóra, houby a lidé. Tak něco k „předprogramování“ hub.
spory houby Ophiocordyceps unilateralis se dostávají se do nervové soustavy napadeného mravence a začínají produkovat chemickou látku, která OVLÁDÁ mravence. Zatím není známo, o jakou směs látek se jedná. Vědci mnoho látek při výzkumu ani neznali, je ale zajímavé, že se látky lišily, podle toho jaká houba napadala jakého mravence. Ve správný čas houba ovládající motorické dovednosti mravenců vydá smrtící pokyn k tomu, aby se nakažený mravenec zakousl do spodní strany listu. Poté houba přeruší nervová spojení umožňující zpětné povolení kusadel. Přenašeč zůstane bezvládně viset na listu a dokud nezemře, jeho vlastní kusadla mu nedovolí se pustit. Houba přemění vnitřní orgány na cukr, aby mohla lépe růst. Svalovou soustavu nechává bez povšimnutí, aby měla jistotu, že mravenec zůstane stále přichycený na spodní straně listu. Ani vnějšího obalu si nevšímá, až na jedno místo, v zadní části hlavy mravence vyroste stopka. Nechce totiž, aby houbu napadly mikroby nebo jiné houby. Chitinový krunýř mravence totiž po celou dobu chrání podhoubí před poškozením. Zdroj Wikipedia a Jiří Patočka

To, že příslušníci fauny nejsou na rozdíl od lidí napojeni na noosféru, pouze na biosféru je jen vaše spekulace. Stejnou spekulací je i existence a popis noosféry. Zajímalo by mě, jak asi mravenec vnímá člověka a lidskou říši? Jak asi vnímá naše stroje a technologie, protože stejným způsobem můžeme i my vnímat, nebo nevnímat něco jiného.. Až zas tak bych nepodceňoval to, čemu nerozumíme a také bych nepřeceňoval to, že Bůh je zde hlavně kvůli lidem.

Také by mě zajímalo, zda se moudrý filosof považuje v totalitě za svobodného? K tomu jen, že naši pseudodemokracii a šaškárnu na „volené zástupce“ považuji za totalitu nehodou 21. století. Naši ubohou snahu přirovnávám k boji mravenců o odhozenou třpytivou lahev v lese

K tomu něco na odlehčení https://www.youtube.com/watch?v=Y7FYYGmO3uw

Přidat nový příspěvek