Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

los/sol | 28.03.2017

A nepomohla by této diskuzi průkaznost (+;-) třeba v tomto případě?:
Jednoho člověka, který se nachází v Madridu požádám, aby si přečetl číslo, které mám na papíře a toto číslo jinému, který se nachází v Sydney, předal netechnogenním způsobem. Myšlenka je hmotná a jeli hmotná a jaxi "plave" v etéru, je dostupná všem.
Takže jestli píšete: "každému podle jeho míry - zásluh" je toto Vaše tvrzení neplatné, protože platí toto: "každému podle jeho osobních schopností" O zásluhovosti se mluví v jiném stupni života.
Můžeme číst z knihy se zavázanýma očima? Odpověď je ano.
Takže jak?
Vás chápu tak, že jste pochopil z čeho že čerpá "vědění" fauna a že tedy né z noosféry.
Čím to ale prokázat, když víme, že eterodynamická částice je nejmenší? A toto Vaše tvrzení je v rozporu se složením hmoty, tedy je opět neplatné. Platí toto: eterodynamická částice se rozhodně nachází nejen v těle mravenců.
Etérodynamika s praktickými příklady může být zajímavá a můžeme u toho použít + i - :))

Přidat nový příspěvek