Re: Re: Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 24.03.2017

Noosféru tedy chápáte jako jakési algorytmicko-energeticko-informační skladiště bez výskytu a působení bytostí se svobodnou vůlí ?
Domníváte se tedy, že řídící působení směrem z noosféry do pozemského života se děje bez svobodné vůle nějakého řídícího, ale pouze jako jakýsi automat, a to skrze ono výše zmíněné, algorytmicko-energeticko-informační zřejmě kontinuální působení soustředěné kolem dynamicky se vyvíjející struktury - segmentace egregorů ? To by pak vedlo k chápání noosféry jako jakési podpůrné složky lidského života, analogicky k chápání např. atmosféry nesoucí kyslík coby podpůrné složky k biologickému životu (dýchání umožňující činnost metabolismu). Inu proč ne, potom ovšem třeba pozemské mrtvé hledat jinde, ale kde ? Na jiných planetách s vlastní planetární noosférou ?

Přidat nový příspěvek