Klíčový pojem bez adekvátní představy o něm ?

Otazník | 23.03.2017

Cituji: "hlavné je to, že I. A. Jefremov mal pravdu: O noosféru sa treba starať viac ako o atmosféru"

Takže vážení, jak vlastně rozumíte pojmu noosféra ? Pracovně jsem ho zatím chápal tak, že je to něco jako "jemnohmotnější", jakoby paralelní realita, ve které probíhají procesy souvztažné s procesy v naší "hmotnější" realitě. Tj. v této realitě mohou působit - žít lidská vědomí bytující v jiné (materiálně - hustotně chápáno, nikoliv vzhledově) formě než běžné pozemské lidské tělo, třeba ti, kteří smrtí odešli na tzv. druhou stranu. Jenže: s touto (řekněme třeba astrální) formou existence mám svázánu představu o něčem jako "posmrtné odstranění klapek z pozemských očí", tj. "lidé - vědomí - bytosti" v této formě existence chápou podstatu neutěšených pozemských poměrů, ale jsou s ní kauzálně svázáni a po opětovném přechodu do pozemské reality (evolučně - karmicky opodstatněné) opět zapomenou (jejich vědomí), co zvráceného se na Zemi skutečně děje. Jak potom může být galaktickým okolím smysluplně očekáváno, že se skrze kvalitativní stav této tzv. noosféry dozvědí o (více či méně žádoucí) změně kvalitativního stavu pozemské reality, když tyto dvě reality jsou spolu sice svázány, ale nikoliv způsobem, který umožňuje z kvalitativního stavu noosféry adekvátně usuzovat na kvalitativní stav pozemské reality?

Přidat nový příspěvek