Re: Re: Re: otázka pre nick Július

Július | 08.03.2017

Tvrdím, že Petrovu Cirkev založil Ježiš. Nikomu nevnucujem moj názor na to. Nikde nebolo uvedené, že RKC sa nebude dopúšťať chýb, nakoĺko je tvorená ľuďmi a tí podliehajú chybám a omylom ohľadom svojho konania a správania sa.
A ani, že predstavitelia RKC budú konať presne tak, ako si želal Ježiš.
Mnoho zla v RKC vzniklo aj následkom infiltrácie jej vedenia jej nepriateľmi.
Mimochodom, aj Ježiš mal medzi svojim apoštolmi zradcu Judáša a vedel o tom a nechal ho medzi nimi....
A prvá križiacka výprava bola preto, že seldžuckí Turci okupovali Svatú zem, vraždili kresťanov a predávali ich do otroctva.

Přidat nový příspěvek