Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Cico Ciciak | 07.03.2017

Práce VP-ZSSR slúžia len ako pomôcka, ktoré tu nikto dogmaticky nepokladá za jedinú, absolútnu a definitívnu pravdu sveta (aspoň som si to nevšimol).
To je iba tvoj subjektívny pokrivený dojem.
Čiže je to presne naopak, to práve vy zadogmovaní biblisti (otroci zajatí v biblickej koncepcii myslenia a konania) sa neustále zarputilo bez preverovania a prehodnocovania odvolávate na Bibliu (čo je rovnako svetský výtvor ako KSB a DVTR) a dogmy RKC (že Isá bol boh a podobné bludy)!

Přidat nový příspěvek