Re: Re: Re: Re: názor

Július | 07.03.2017

osobná invektíva - dehonestácia oponenta.
Už z toho je vidieť, že zmysluplná výmena názorov nemá zmysel.

Přidat nový příspěvek