.

Cico Ciciak | 18.02.2017

Preštudoval som si:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus

http://referaty.aktuality.sk/principy-budhizmu/referat-15828

A takto túto otázku chápem ja:

Budhizmus je duchovno-fylozofický systém (učenie) bez Boha (jediného Boha-Tvorcu, neuznávajúci ľudskú dušu a tým jej nesmrteľnosť, Boží Zámer s celým ľudstvom a konkrétnym človekom. Pochopiteľne existujú rôzne formy učenia a školy Budhizmu.
Podľa Budhizmu je život len ilúzia v rámci kolobehu neustáleho znovuzroďovania, ktorá prináša utrpenie a preto je potrebné sa z tohto kolobehu strasti vymaniť, vyslobodiť, alebo uniknúť práve prostredníctvom poznania iluzórnosti života a svojho "ja". Tento konečný stav/cieľ budhistov sa nazýva tzv. Nirvána (bolo by zaujímavé prečítať si nejakú vedeckú štúdiu, ktorá skúma fyziologické pochody prebiehajúce v mozgu človeka počas Nirvány alebo aj po nej).
Prostriedkom vedúcim k "pravému" poznaniu, "prebudeniu" a "osvieteniu" (t.j. k Nirváne) je Budhov koncept tzv. "ušľachtilej 8-dielnej stezky/cesty", čo je vlastne súbor praktických činností, kde patrí aj meditácia.
Avšak podľa Budhu nie každý človek dokáže dosiahnuť tento konečný cieľ alebo stav mysle/vedomia/uvedomenia/oslobodenia/osvietenia - Nirvánu a pre tých existujú Budhove rady/návody, ako prežiť šťastný pozemský život (bolo by dobré zistiť, čo to presne znamená), čo robiť pre lepšie budúce znovuzrodenie svojho "ja" (bytosti)...
Súdiac podľa stavu súčasnej východnej civilizácie tie rady asi moc nezaberajú, resp. sú zle pochopené. ;)

Čo sa týka samotného Budhu a jeho učenia / filozofie (života), tak:
"Z období Buddhova života o něm neexistují žádné písemné zprávy, naše znalosti jeho učení vychází z tzv. Tipitaky, která sice byla sepsána až po jeho smrti, nicméně se lze DOMNÍVAT, že v ní je obsaženo učení velmi blízké původnímu učení Buddhy."

Na základe tohto všetkého je podľa mňa predsa len Budhizmus určitou formou "satanizmu" (život je iba samé utrpenie, z ktorého treba čo najskôr uniknúť ;)), hoci predpokladám, že Budha musel byť asi celkom múdry človek.
Ale zase sa rád nechám poučiť od Lexu, ktorý sa tu štylizuje do pozície ťažkého odborníka-praktika na Budhizmus. :)

Přidat nový příspěvek