Re: Dobrý pokus

autor | 29.01.2017

Zkusím odpovědět, i když tento týden jsem na horách, kde je signál pod psa.
V obecné rovině: K tomuto tématu mě přiměl A. Buškov (pocházející ze Sibiře), když v knize Rudý car píše dost tvrdě proti legiím. Mimo jiné cituje i jakýsi lidový popěvek "Otce zabili zlí Češi a matku upálili za živa". Podobně lze nalézt zprávy o tom, že na Sibiři protestují lidé proti pomníkům legionářů. Nic slavného o legiích nepíše ani Pipes, kterého nelze podezřívat, že by bolševikům nadržoval. Tedy žádná sláva to nebyla. Co se týče Olšera, použil jsem jeden jeho článek a to proto, že dobře zapadal do konstrukce, jak mi při studiu pramenů vznikla, ostatně Kaplický byl účastníkem událostí a píše podobně.
"proč Legie nešly přímou cestou a raději se trmácely kolem světa..." Hm, to tam je v jedné větě, zkusím to zdůraznit.
"Krádež ruského pokladu" - asi těžko lze napadnout tvrzení, že to byly čs. legie, kdo obsadil banku v Kazani. Kroky F. Šípa, Švece a Kutlvašra se zřetelem na zákaz plk. Čečka jsou v době válečných operací přímo zralé na polní soud. Pod pojmem krádeže chápu tuto operaci, také se ještě zamyslím nad formulací. Druhá část je ten Charbin, tam nelze pochybovat o tom, že ve vlaku bylo zlato, to se vysypalo a potom se zase sešlo v místní bance, když okolo byly jen legie. O čí zlato šlo, vůbec nevím (možná nějaká Kolčakova splátka předražených dodávek Dohody?), ale že pocházelo z pokladu pochybovat nelze.
po "znárodnění" a "čistkách" – k ničemu takovému nedošlo. Bude to v další části, znárodnění fakticky většinou probíhalo jako snaha dělníků zachránit výrobu a Lenin na to vystavoval glejty až dodatečně. Čistky – to je úplně jiná doba.
„podnikání“ - v prvé řadě každý stát tvrdě reguluje nakládání s drahými kovy, především se zlatem. Potom „podnikání“ legií a nakládání se zlatem bylo černotou. Nepříjemná je i skutečnost, že v těch podnicích probíhaly stávky – protože se neplatily mzdy. Takže s tím užitkem žádná sláva.
„dodávky potravin“ - to platilo jen do chvíle, než legie převzaly svůj přesun na východ do svoji režie (bohužel) a již vůbec nelze tímto ospravedlnit konání potom, co zase vyrazily na západ.
"bitva u Zborova" - opět psal jsem to stručně, ale podstatné tam je - teprve touto bitvou se čs. legie stávají oficiálně spojencem Dohody a tím se otevírá cesta k Československu.
Legie se vůbec nechtěly "angažovat" v nějaké občanské válce – vždyť přesně toto píši…
"Švec" - to nechápu vůbec. Ostatně nesplnění rozkazu v armádě je docela velký problém.
Kromě toho myslím, že píši i o tom, že legie byly do té pitomé situace vmanipulované a unikly z toho teprve ztrátou bojové morálky přesně z tohoto důvodu. Proto také nejsem (jak jsem uvedl) proti legiím zaujatý. V tuto chvíli ovšem upozorňuji na to, že je to popis hodně divokého období dějin Ruska, a proto musím v prvé řadě respektovat vliv konání legií na tu dobu a kraj.
Ještě jsem tu někde zahlédl otázku "jak legionáři to zlato vlastně dovezli?" Někde jsem četl, že to měl být lazaretní vlak, který se vyhnul všem kontrolám. Bylo to již mimo téma, proto není uvedeno.

Přidat nový příspěvek