Re: Re: Re: Re: Ad Scientologie a Buddhismus

udo | 09.01.2017

Ide o kontext.
Rozhodne nie som prvý. Bolo tu na túto tému mnoho diskusii.
Ak by si lepšie poznal, sledoval VP, tak by si vedel, že to myslí práve takto. Inak ani nemôže.
Védická civilizácia bola taktiež v nemalej miere davo-elitárna.
To je fakt. Minimálne mnohé jej časti. Včítane Egyta (Kamet).
No je v nej aj veľa múdreho, dobrého a boli i sú veľké snahy..
Znova: ROZLÍŠENIE (kľúč, to je skutočný prsteň prsteňov)

Tak, ako tých pôvodných američanov a ich kultúry,
ani jednotlivé védické subkultúry si nemožno idealizovať.
Rovnako, ako Védy samotné, napriek veľkým vedomostiam vekov, ktoré obsahujú..
Aj ich celková znalosť je však predsa iba dodatkom,
doplnkom konkrétneho typu psychiky daného jedinca.
Čo ak to chytí do ruky egomaniak, sociopat?

Obávam sa, že podobne, ako žiaľ aj mnohí ďalší, hodnotíš KSB/DVTR a jej autorov bez základných znalostí o tomto modeli.
Inak by si vyššie formulované riadky prosto takto napísať nemohol. Fajn je ale, že hľadáš..ak teda naozaj hľadáš..

V tomto kontexte mi nepripadá ale ani žiadna z tvojich ďalších poznámok relevantná. Všetky tvoje námietky sú v jednotlivých publikáciách VP dostatočne vysvetlené a aj my sme väčšinu z nich tu neraz rozoberali, takže nebudem tieto pod?vedome tebou a ďalšími nahýbané konštrukcie znovu narovnávať. Tá robota je na vás a nie na mne.

Áno, v KSB/DVTR sú možné problémy, nedorozumenia (na viacerých z ktorých sa pracuje). Avšak iného druhu, pričom žiaden z nich si tu nenačrtol..

ešte k tomu tvojmu guru (profesorovi)
Tak, ako v škole na skúške:
Múdry profesor nechá študentov otázky klásť,
bo tak najrýchlejšie bez námahy mieru ich chápania identifikuje.
..i potenciálnych asistentov, projektových doktorantov vyberá

..a ten tvoj hacking v infowar (nie počítačovej, bo tá je marginálna:), či kulturologický firewall apod.? To je práve to, o čom sa tu celý čas bavíme, princípy si vysvetľujeme, budúce kádre do reálnej politiky pripravujeme..

Posledné:
Safety first a nebáť sa,
sa dopĺňa a nie vylučuje.

Nič v zlom a i tak dik za čas a snahu.

Přidat nový příspěvek