Re: Re: Re: Re: Re: Ad Šamanismus

udo | 09.01.2017

O tých pôvodných američanoch toho z istých dôvodov viem myslím hodne a naozaj sa obávam, že si to trochu idealizujete. Za tým si stojím. Bolo by to na dlhú debatu.
Treba postupne vyhodnotiť a APLIKOVAŤ na dnešok pozitíva, ktoré priniesli, prinášajú. Máme, musíme sa od nich hodne učiť. I od pôvodných Austrálčanov, Eskimákov, Afričanov, Arabov, Čukčov, Evenkov,.. a ďalších pôVodných snáď všade po svete. Zároveň rozlíšiť a vyvarovať sa ich chýb.
No nebudem sa opakovať..

V tej knihe, ostatne tak, ako ani v KSB/DVTR nie je všetko dokonalé, dokonale vysvetlené, ani byť principiálne nemôže a nemôže to byť ani cieľom. Myslím, že pri úrovni VaŠeho chápania Vám to nemusím bližšie vysvetľovať prečo.

IDE O SPôSOB INTERPRETÁCIE.
T.j., či hľádáte úroveň chápania (súvislosti = konšteláciu) takú, na ktorej by ste so mnou mohol súhlasiť, alebo hľadáte výnimku z pravidla (zádrapku, disclaimer).
To platí aj pre KSB/DVTR.
Inak sa ďalej nepohneme.

Samozrejme o relevantnosti jednotlivých námietok
sa tu baviť môžeme a musíme.
O ich Váhe (Miere) = schopnosti rozkývať nepriaznivo celkový koncept, alebo ho svojou Váhou upevniť.
Teda..ak sa na celkovom cieli, cieľovom vektore zvolenej Koncepcie zhodneme.
Ok, toľko k rámcu..

..ešte k tomu šamanizmu
To, čo mi tu predkladáte som nepovedal a len zopakujem,
že i tu treba rozlišovať medzi jednotlivými pozitívnymi prvkami, použití ich jednotlivých techník a technológii a RIZIKÁCH!!!

Ako správne vraj raz povedal dôvodne zosmutnelý
At-Mose kmeňu HéBaRé v púšti:
"Ach..kiež by ste všetci boli žrecmi!"

..myslím, že táto veta vo svojej podstate vysvetľuje asi všetko,
o čom sa tu na túto tému bavíme, ak chápeš, kam mierim.

Přidat nový příspěvek